Artykuły

Zalety ubezpieczenia grupowego pracowników

Ubezpieczenie grupowe przeznaczone jest jedynie dla zakładów pracy, w których przynajmniej trzech pracowników zgłasza gotowość do zawarcia umowy ubezpieczeniowej u swojego pracodawcy. Towarzystwa ubezpieczeniowe dostosowując się do aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy, od niedawna poszerzyły katalog osób mogących skorzystać z grupowej polisy ubezpieczeniowej dodatkowo oprócz pracowników zatrudnianych na umowę o pracę, zleceniobiorców, pracowników tymczasowych, a nawet osób prowadzących jednoosobową działalność o charakterze gospodarczym.

Jakie firmy mogą skorzystać z grupowego ubezpieczenia pracowników

Zgodnie z obowiązującymi zapisami do ubezpieczenia grupowego mogą zgłaszać swoich pracowników przedsiębiorstwa oraz fundacje. Z tej formy ubezpieczenia mogą skorzystać również instytucje finansowe, które chcą zabezpieczyć swoich klientów na przykład w przypadku zaciągania kredytu bądź wnioskowania o kartę kredytową.

Gwarancje ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczenie grupowe tak samo jak w przypadku ubezpieczenia indywidualnego ma za zadanie objąć ochroną osobę ubezpieczoną, a nawet członków jej rodziny w przypadku śmierci, inwalidztwa oraz pojawienia się trwałej niezdolności do pracy. Podstawowa polisa ubezpieczenia grupowego może zostać poszerzona w zakresie ochrony w przypadku pobytu w szpitalu oraz zabiegów operacyjnych.

Zalety ubezpieczenia grupowego

Z pewnością olbrzymią zaletą ubezpieczenia grupowego jest jego wartość i wysokość składki. Ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku zawarcia umowy o ubezpieczenie grupowe jednorazowo zyskują większą liczbę klientów oferują ten rodzaj polis z bardzo atrakcyjnymi rabatami finansowymi. Ten sam wariant ubezpieczenia grupowego jest znacznie tańszy niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.

Kolejnym walorem ubezpieczenia grupowego jest zwolnienie pracowników do niego przystępujących z indywidualnego przedkładania ankiety medycznej i poddawania się badaniom lekarskim. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracowników starszych i z gorszym stanem zdrowia gdyż zawarcie umowy ubezpieczeniowej w formie indywidualnej wygenerowałoby znacznie wyższą składkę.

Czas trwania ubezpieczenia grupowego

Polisy ubezpieczenia grupowego są krótkoterminowe i zawierane są zazwyczaj na okres jednego do dwóch lat. W tym czasie firma może renegocjować warunki umowy poszerzając ich zapis o dodatkowy zakres ochrony bądź podniesienie sumy ubezpieczenia.

Przystępując do grupowego ubezpieczenia w zakładzie pracy trzeba mieć świadomość, że z chwilą rozwiązania umowy o pracę kończy się ochrona ubezpieczeniowa nawet w przypadku, gdy termin polisy jeszcze nie upłynął, jednak istnieje możliwość jego indywidualnej kontynuacji. Informacji na jakich zasadach zasięgnąć można u niezależnych doradców finansowych Expander, którzy w swojej ofercie posiadają najlepsze firmy ubezpieczeniowe.

Leave a Comment