Artykuły

Polisolokata to nie ubezpieczenie. Rzecznik Finansowy chce zmian prawa

Polisolokata budzi wiele kontrowersji, niestety wielu klientów zostało wprowadzonych w błąd. Ten produkt finansowy choć kojarzy się z bezpieczną inwestycją, to niesie ze sobą spore ryzyko, które nie każdy chce ponosić. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji ma w planach rozpoczęcie prac legislacyjnych mających wprowadzić porządek na rynku polisolokat. Konieczne jest doprecyzowanie pojęcia polisolokat (w portalu polisolokaty.pl znajdziesz najlepsze oferty), tak aby każdy z nas mógł świadomie dokonywać wyboru sposobu inwestycji.

Osoby decydujące się na inwestowanie pieniędzy, powinny być szczegółowo informowane o warunkach oraz ryzyku, jakie ponoszą decydując się na wybraną formę lokowania oszczędności. Nie może mieć miejsca sytuacja, że klient będzie celowo wprowadzany w błąd, dotyczy to wszystkich produktów finansowych, również kredytów oraz pożyczek. Niestety wiele osób musiało ponieść wysokie koszty związane z odstąpieniem od umowy na polisolokaty, a jedynym sposobem dochodzenia swoich praw okazała się droga sądowa.

Głównym problemem jest to, że polisa kojarzona jest z bezpieczeństwem, tymczasem jest to produkt inwestycyjny opakowany w polisę, ale nie ma z nią wiele wspólnego. Gdy dokładnie zdefiniuje się oba pojęcia, nie będzie sytuacji, że klient będzie czuł się oszukany. Opracowanie odpowiednich regulacji prawnych, czy rozszerzenie zakresu wydawanych uzgodnień z UOKIK-iem to dobre rozwiązanie, które bierze się pod uwagę. Rozważane jest również uruchomienie specjalnego funduszy rezerwy przeznaczonego na zwrot pobranych opłat.

Rzecznik Finansowy zaproponował również zmianę definicji ubezpieczenia z UFK, które mogłoby być stosowane wyłącznie w stosunku do produktów, w których większość składki przeznaczona byłaby na ochronę, a mniejszość na inwestycję. Jeżeli firma błędnie używałaby takiego pojęcia, byłaby zobowiązana do zwrotu całej składki wpłaconej przez klienta, jeśli ten zgłosiłby, że został wprowadzony w błąd i z tego względu poniósł straty finansowe.

Zwiększenie praw konsumenta, na pewno uchroni wiele osób przed podjęciem złej decyzji dotyczącej lokowania pieniędzy. Jeżeli posiadamy sporo pieniędzy, ale nie mamy wystarczającej wiedzy na temat finansów, lepiej zdecydować się na wsparcie doradcy, który zna się na rzeczy.

Leave a Comment