Artykuły

Chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? Przeczytaj krótki poradnik

Agent ubezpieczeniowy to osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, posiada z zakładem ubezpieczeń odpowiednią umowę i jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Agent może prowadzić również spółkę handlową, przy czym nie może być spółką cywilną. Do głównych zadań takiej osoby należy zawieranie umów polis.

Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego

Jeżeli dany agent ubezpieczeniowy współpracuje z kilkoma ubezpieczycielami w zakresie tego samego ubezpieczenia, to on ponosi odpowiedzialność w przypadku ewentualnych szkód, jakie powstaną wskutek jego nieodpowiedniej pracy. Zasady te określają zasady zawarte w art. 11 ust. 2-3 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Kiedy agent musi ubezpieczyć się w ramach OC?

Każdy agent ubezpieczeniowy jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC, za jego brak grozi kara w wysokości 1000 Euro. Najniższa suma ubezpieczenia wynosi 1250 618 Euro, jeżeli chodzi o jedno zdarzenie, jak jest ich więcej jest to kwota w wysokości 1875 927 Euro.

Egzamin zakładu ubezpieczeń

Chcąc zostać agentem ubezpieczeniowych należy przystąpić do egzaminu organizowanego przez odpowiedni zakład ubezpieczeń, z którym agent chce współpracować. Następnie można podpisać umowę agencyjną. Zakład ubezpieczeń ma 14 dni na zgłoszenie agenta do rejestru, gdy otrzymamy wpis i zostanie nam nadany status agenta (większość ekspertów finansowych Open Finance posiada status agenta firm ubezpieczeniowych), możemy zacząć pracować. Wiąże się to z opłatą skarbową w wysokości 110 złotych, przy czym koszty jest zobowiązany pokryć zakład ubezpieczeniowy. Gdy umowa agencyjna zostanie rozwiązania, zakład musi zgłosić ten fakt w ciągu 7 dni.

Ustawy, które należy znać chcą zostać agentem ubezpieczeniowym

– Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2077)
– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1485)
– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. 2015 r., poz. 276)
– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. z 2006 r., Nr 178, poz. 1316)
– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1376)

Leave a Comment