Artykuły

Dlaczego warto rozważyć zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Mimo kolejnych reform aktualna oferta służby zdrowia świadczącej usługi na terenie naszego kraju, daleko odbiega od wymaganych standardów i wciąż budzi wiele zastrzeżeń. Kilkugodzinne kolejki do lekarzy pierwszego kontaktu oraz odległe w czasie terminy wizyt u lekarzy specjalisty to największa bolączka pacjentów oczekujących natychmiastowej pomocy lekarskiej. Rozwiązaniem tego rodzaju problemów dla wielu osób może okazać się prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Polisa ubezpieczenia społecznego

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom współczesnego społeczeństwa, firmy świadczące usługi w zakresie ubezpieczenia poszerzyły swój katalog ofert o polisy zdrowotne. Ich zadaniem jest ułatwienie dostępu osoby ubezpieczonej do lekarzy wielu specjalności bez konieczności długiego oczekiwania wizyty tak jak w przypadku publicznej służby zdrowia. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje wyjątkowo szeroki wachlarz usług, który ze względu na bardzo elastyczne warianty polis można bez problemu idealnie dopasować do swoich indywidualnych potrzeb. Ubezpieczenie obejmować może konsultacje lekarzy o dowolnej specjalizacji, diagnozowanie chorób na bardzo wysokim poziomie, wizyty domowe, leczenie ambulatoryjne oraz szpitalne, a nawet najwyższej jakości rehabilitację.

Zakres leczenia ambulatoryjnego objęty ubezpieczeniem zdrowotnym

Polisa prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego o charakterze ambulatoryjnym obejmuje oprócz klasycznych wizyt lekarskich wszelkiego rodzaju zabiegi medyczne, które nie wymagają leczenia szpitalnego. W jej ramach można korzystać z opieki zarówno lekarza pierwszego kontaktu jak i lekarza specjalisty. Opiekę medyczną zapewniają pacjentom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym prywatne placówki służby zdrowia, które współpracują z firmami ubezpieczeniowymi.

Zakres leczenia szpitalnego objęty ubezpieczeniem zdrowotnym

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, którego wariant obejmuje leczenie szpitalne zapewnia osobom ubezpieczonym zwrot kosztów związanych z ich hospitalizacją oraz całodobową opieką w placówkach szpitalnych. Bardzo rozbudowany zakres ubezpieczenia zdrowotnego najczęściej obejmuje pokrycie kosztów związanych z pobytem w szpitalu, pobytem w pokoju jednoosobowym o podwyższonym standardzie, a nawet zwrot kosztów przeprowadzonych operacji medycznych.

Jak wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie zdrowotne

Decydując się na polisę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego warto zapoznać się dokładnie z jego ofertą i szczegółowo przyjrzeć się zakresowi ochrony jaką obejmuje, prywatnym placówkom medycznym, w których będziemy mogli skorzystać z pomocy lekarskiej, czasowi trwania ubezpieczenia jak również limitom kwotowym ubezpieczenia. W przypadku wątpliwości, pomocą służą również niezależni doradcy finansowi Expander, posiadający także ubezpieczenia rodzinne.

Leave a Comment