Artykuły

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Od niedawna polisy ubezpieczeniowe na wypadek nowotworu polecane przez firmy świadczące usługi na terenie naszego kraju w zakresie ubezpieczenia, mimo wielu kontrowersji cieszą się coraz większą popularnością. Polisa, która gwarantuje ochronę osoby ubezpieczonej w przypadku zdiagnozowania u niej choroby nowotworowej cieszy się zainteresowaniem u coraz młodszej wiekowo grupy polskiego społeczeństwa.

Dlaczego ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Jak wskazują statystyki liczba osób, które chorują na nowotwór rośnie wręcz w dramatycznym tempie. Utrudniony dostęp do publicznej opieki medycznej oraz ogromny koszt związany z podjęciem specjalistycznego leczenia przynoszącego oczekiwane efekty sprawia, że ochrona ubezpieczeniem pacjenta z nowotworem w wielu przypadkach może okazać się skutecznym sposobem w walce z tak poważną chorobą.

Zakres ochrony ubezpieczeniem na wypadek nowotworu

Polisa ubezpieczenia na wypadek nowotworu ze względu na bardzo rozbudowany zakres ochrony obejmuje kilka wariantów, które bez problemu można indywidualnie dopasować nie tylko do swoich możliwości finansowych ale również oczekiwań oraz potrzeb. Ubezpieczenie gwarantuje przede wszystkim zwrot kosztów wymaganych podczas leczenia na poszczególnych jego etapach począwszy od zdiagnozowania, poprzez przeprowadzenie wymaganych zabiegów operacyjnych i kończąc na chemioterapii bądź radioterapii. Ponadto w zależności od oferty firmy ubezpieczeniowej i wyboru wariantu polisy, ubezpieczenie zapewnić może comiesięcznie wypłacane świadczenie pod postacią renty przez okres trwający nawet do dwunastu miesięcy. Ochrona ubezpieczenia na wypadek nowotworu obejmować może również bezpłatny dostęp do konsultacji specjalistycznych oraz badań o charakterze laboratoryjnym i diagnostycznym takich jak na przykład analiza składu krwi, rezonans magnetyczny, tomografia, biopsja czy badanie USG.

Polisa ubezpieczenia na wypadek nowotworu gwarantuję ponadto odpowiednio rozbudowaną usługę Assistance, która obejmować może specjalistyczny transport medyczny, wsparcie psychologa, rehabilitację, a nawet opiekę w domu pacjenta po przebytej chemioterapii bądź radioterapii (sprawdź z doradcą finansowym Expander, które firmy ubezpieczeniowe posiadają usługę Assistance).

W zakresie ubezpieczenia na wypadek nowotworu znajduje się również konsultacja z infolinią medyczna Assistance, której zadaniem jest wsparcie medyczne w zakresie informacji dotyczących profilaktyki, sposobu przeprowadzania badań specjalistycznych i odpowiedniego przygotowania się do nich a nawet objawów ubocznych podczas przyjmowania zaleconych w czasie terapii leków. Jej zadaniem jest profesjonalne uświadomienie osoby ubezpieczonej w zakresie przebiegu choroby, sposobów jej leczenia a także rehabilitacji.

Leave a Comment