Artykuły

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia samochodowego

Każdy z nas raz w roku staje przed dylematem: przedłużyć obecną polisę ubezpieczeniową, czy szukać tańszej, a może bardziej kompleksowej alternatywy. W dzisiejszym artykule przedstawimy na co musimy zwrócić uwagę.

Polisa ubezpieczenia OC

Zgodnie z przepisami prawa jakie obowiązują na terenie naszego kraju posiadacze pojazdów mechanicznych, aby móc poruszać się po drogach, mają obowiązek wykupienia polisy ubezpieczenia OC. Podstawowy zakres ochrony jaką gwarantuje ubezpieczenie OC został jednoznacznie określony w ustawie dotyczącej ubezpieczeń obowiązkowych i w ofercie każdego towarzystwa ubezpieczeniowego jest taki sam. Jednak dodatkowe warunki ochrony ubezpieczeniowej mogą się od siebie różnić nie tylko zakresem jaki obejmują ale również wartością ubezpieczania i należnej składki. Przykładowy zakres ochrony OC jaki dodatkowo mogą zaproponować towarzystwa ubezpieczeniowe to udostępnienie samochodu zastępczego, holowanie ubezpieczonego pojazdu czy certyfikat Zielonej Karty, która obowiązuje w krajach europejskich.

Polisa AC

Ubezpieczenie Autocasco AC w odróżnieniu od polisy OC nie jest obowiązkowe i przepisy nie nakładają ściśle wyznaczonych ram ochrony ubezpieczeniowej. Oprócz podstawowego zakresu rozbudowane warianty obejmować mogą na przykład dodatkowe ubezpieczenie szyb i opon bądź udostępnienie samochodu zastępczego.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia?

Najważniejsze czynniki, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej to przede wszystkim zakres ochrony i standard obsługi dotyczącej likwidacji szkody. Niektórzy właściciele pojazdów kierują się głównie ceną polisy ubezpieczeniowej, co w rzeczywistości nie oznacza wyboru najkorzystniejszego dla swoich potrzeb i oczekiwań rozwiązania. Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje swoim klientom atrakcyjne rabaty sięgające nawet do dwunastu procent wartości polisy przy łącznym zakupie pakietu ubezpieczenia OC i AC na co również warto zwrócić uwagę w poszukiwaniu korzystnych ofert ubezpieczenia komunikacyjnego.

Gdy w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC różnice ofert wariantów polisy nie różnią się znacznie tak w przypadku Autocasco parametry warunków ubezpieczenia mogą różnić się od siebie diametralnie. Tu należy zwrócić uwagę nie tylko na zakres objęty ochroną ubezpieczenia i na kwotę ubezpieczenia, ale również na zaproponowaną przez ubezpieczyciela wysokość udziału własnego w szkodzie, wysokość dolnej granicy odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w stosunku do sumy ubezpieczenia, a nawet wartość szkody, poniżej której odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Ze względu na różniące się od siebie polisy ubezpieczeń komunikacyjnych jakie oferują towarzystwa ubezpieczeniowe, przed wyborem najkorzystniejszej dla siebie oferty warto wcześniej zapoznać się z rankingiem ubezpieczeniowym stworzonym przez specjalistów (na przykład tutaj).

Leave a Comment