Ubezpieczenie OC w działalności

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w działalności gospodarczej jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem każdego przedsiębiorcy. W obliczu potencjalnych roszczeń, które mogą wynikać z prowadzonej działalności, posiadanie adekwatnej polisy OC staje …